Leergang Toezichthouder BRP

Prijs: € 2.875,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Deze zesdaagse leergang levert je de kennis die nodig is om als professioneel toezichthouder je werk optimaal uit te kunnen voeren. Belangrijkste onderdeel vormt het werken aan de vaardigheden om bureauonderzoek en huisbezoek op de juiste wijze te laten verlopen.
Door deze professionele manier van werken zullen misstanden afnemen, kunnen er oplossingen voor kwetsbare burgers gevonden worden en kunnen er, waar nodig, sancties worden opgelegd.
Uiteindelijk levert dit een verdere toename van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de BRP op en, zeker niet onbelangrijk, een kostenbesparing voor onze maatschappij.
Toezichthouders moeten geschoold of bijgeschoold worden op de volgende punten:

 1. de ambitie van de regering met betrekking tot fraudebestrijding
 2. het gebruik van en kunnen toepassen van de bevoegdheden van hoofdstuk 5 Awb overeenkomstig de kernwaarden van de behoorlijkheidseisen van openbaar bestuur
 3. het volgen van het protocol internetonderzoek bij onderzoek sociale media
 4. het toepassen van de “nieuwe” wettelijke kaders van de Awb
 5. de organisatie van het toezicht
 6. de mogelijkheden tot samenwerking met de ketenpartners
 7. de toepassing van de privacyregels in relatie tot zaakgericht werken.

Doelgroep

 1. Beleidsmedewerkers Burgerzaken
 2. Toezichthouders BRP

Resultaat

Na deze zesdaagse leergang ben je als toezichthouder uitstekend in staat om het gehele proces, met als zwaarwegend onderdeel het bureauonderzoek en huisbezoek, aan te pakken en op een professionele wijze uit te voeren.

Studieprogramma

Programma

Programma per dag:

 1. organisatie en uitvoering van het bureauonderzoek
 2. voorbereiding van het huisbezoek
 3. uitvoering het huisbezoek
 4. verslaglegging
 5. regievoering en organisatie samenwerking
 6. terugkomdag en examen.

Werkwijze

Een week voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvang je een link naar onze digitale leeromgeving. Voorbereiding is hierdoor mogelijk en je beschikt daarmee ook over naslagwerk, dat vaak zal bestaan uit links naar authentieke bronnen. Tijdens de leergang wordt duidelijk hoe je theoretische kennis in de praktijk kunt/moet toepassen.
Verder wordt er plenair en in subgroepen gewerkt; sterk praktijkgericht en gericht op de cognitieve en gespreksvaardigheden die nodig zijn om als toezichthouder professioneel aan het werk te gaan.

Het casusgestuurde examen staat onder toezicht van een zware, onafhankelijke commissie.

DOWNLOAD BROCHURE
Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.