Jeugdwet of leerlingenvervoer?

Prijs: € 349,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Valt vervoer van een leerlingen onder de jeugdwet of juist onder het leerlingenvervoer? In de praktijk regelmatig punt van discussie en in deze praktische cursus geven we antwoord op deze vraag. We gaan o.a. in op crisisplaatsingen en de zeswekenregel, vervoer naar onderwijszorgarrangementen en relevante jurisprudentie.

Doelgroep

 1. (beleids)medewerkers leerlingenvervoer
 2. (beleids)medewerkers Jeugd
 3. Leden Wijk- of jeugdteam
 4. CJG medewerkers
 5. leerplichtambtenaren

Resultaat

Je weet wanneer vervoer onder de jeugdwet of onder leerlingenvervoer valt en je kunt dit in de praktijk uitwerken.

Studieprogramma

Programma

Inleiding

 1. Wettelijk kader leerlingenvervoer
 2. Wettelijk kader vervoer o.b.v. Jeugdwet
 3. Financiële stromen jeugdwet en leerlingenvervoer.

Jeugdwet- of leerlingenvervoer?
 1. Hoe beoordeel je de aanvraag
 2. Crisisplaatsing en de zeswekenregel
 3. Onderwijszorgarrangement of Instellingen voor onderwijs en jeugdhulp, hoe te beoordelen?
 4. Jurisprudentie
 5. Praktijksituaties en inbreng casussen.

Zorgvuldige besluitvorming over aanvragen
 1. Eisen op basis van de jurisprudentie
 2. Verschillende juridische procedures.

Jeugdwet- en leerlingenvervoer
 1. Combineren van vervoersstromen
 2. Combineren van besluitvorming
 3. 1 gezin, 1 plan?
 4. Noodzakelijke beleidsregels.

Werkwijze

We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.

Docenten

Jeroen Peters

Bijzonderheden/opmerkingen

Ook zeer geschikt voor een inhuisuitvoering voor leden jeugd- of wijkteam en leerlingenvervoer gezamenlijk.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.