Inleiding gemeentefinanciën en BBV

Prijs: € 819,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De tweedaagse cursus Inleiding gemeentefinanciën en BBV (Besluit begroting en verantwoording) is samengesteld op het snijvlak van financieel beheer en beleid. Hiermee krijg je niet alleen inzicht in de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies, maar leer je ook hoe je deze in de dagelijkse praktijk toe kunt passen.

Doelgroep

Medewerkers afdelingen Financiën, medewerkers dienst- of sectoradministraties, medewerkers afdelingen Financieel toezicht bij provincies, medewerkers die behoefte hebben aan basiskennis of een opfriscursus van het comptabele stelsel en medewerkers die in welke vorm dan ook met financiën te maken krijgen.

Voorkennis

Deze cursus richt zich met name op medewerkers van mbo- en hbo-niveau die een functie (gaan) vervullen op het terrein van financieel beleid of beheer.

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies en weet je hoe je deze in de dagelijkse praktijk toe kunt passen.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Gemeentewet en BBV

 1. Vindplaatsen regelgeving
 2. Budgetrecht en financieel toezicht
 3. BBV en Regeling informatie voor derden
 4. Regeling informatie voor derden en verdelingsmatrix
 5. Wijzigingen regelgeving maart 2016 BBV
 6. Planning- en controlcyclus
 7. Programmabegroting en verplichte paragrafen

Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente

 1. Stelsel van lasten en baten
 2. Soorten uitgaven
 3. Kostenverdeling en comptabele verwerking
 4. Verantwoording van rente

Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit

 1. Financiële verhouding Rijk en Gemeenten
 2. Overige inkomstenbronnen
 3. Terugvinden inkomstenbronnen in de eigen begroting
 4. Comptabele verwerking specifieke uitkeringen
 5. Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
 6. Vennootschapsbelasting.

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

 1. Verschil balans en exploitatie
 2. Samenstelling balans
 3. Waarderingsgrondslagen
 4. Reserves en voorzieningen
 5. Investeringen en kapitaallasten
 6. Comptabele verwerking mutaties reserves en voorzieningen.

Bijzonderheden/opmerkingen

Zorg dat je jouw programmabegroting digitaal beschikbaar heeft of neem deze mee. Zodat je deze tijdens de cursus kunt raadplegen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.