Het WAT en HOE van de Jeugdwet

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In deze praktische cursus gaan we in op de verschillende onderdelen van de Jeugdwet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk bij gemeenten en wijk- of jeugdteams. We besteden aandacht aan de eisen van de Jeugdwet en wat wel en niet onder de wet valt. We kijken naar wat de gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg is, wat de rol van het onderwijs is. Ook de spelregels voor het toekennen van een PGB en de eisen die de Centrale Raad van Beroep stelt worden behandeld.

Doelgroep

Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet en leden van wijk- en jeugdteams.

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
De bepalingen van de Jeugdwet in de praktijk

  1. De verplichtingen van de Jeugdwet voor gemeente, ouders en jeugdigen
  2. De grenzen van de Jeugdwet en de relatie met o.a. WMO en Passend Onderwijs
  3. Wie zijn er betrokken bij de besluitvorming?

Jeugdhulp met of zonder toestemming van ouders
  1. Wie heeft het gezag?
  2. Het woonplaatsbeginsel
  3. Leeftijdsgrenzen kinderen

PGB
  1. Wat zijn de eisen rond een PGB?
  2. Gebruikelijke hulp van ouders
  3. Relevante jurisprudentie

Vervoer
  1. Wat valt onder vervoer van de Jeugdwet?

Werkwijze

Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderwerpen over de Jeugdwet. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Praktijkvragen Jeugdwet’.

Docenten

Jeroen Peters

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.