Buitenlandse Brondocumenten

Prijs: € 750,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In Nederland zijn vreemdelingen woonachtig die afkomstig zijn uit meer dan 160 landen. En bijna allen hebben bij hun vestiging in Nederland documenten overgelegd uit hun thuisland, zowel voor de inschrijving in de BRP als bij familierechtelijke handelingen. En de Burgerzakenambtenaar dient de overgelegde documenten o.a. te beoordelen op authenticiteit. Geen eenvoudige zaak want men krijgt te maken met een complexe materie zoals legalisatie, apostille en verificatie en de toepasselijke IPR-regels. Natuurlijk bespreken we met u de allerlaatste ontwikkelingen op deze terreinen. Gedegen kennis op dit terrein is vereist.

Doelgroep

Medewerkers afdelingen Burgerzaken die in hun werkzaamheden geconfronteerd worden met buitenlandse brondocumenten, zowel in de front- als de backoffice.

Resultaat

Na de cursus zijn de deelnemers in staat:

 1. brondocumenten te toetsen aan de vereisten waaraan zij dienen te voldoen
 2. om te beoordelen of documentenj in de Nederlandse rechtsorde geaccepteerd kunnen worden
 3. regels betreffende de legalisatie en verificatie juist toe te passen
 4. enkele druktechnieken van elkaar te onderscheiden
 5. een document te herkennen dat is gefabriceerd met een digitale techniek.

Verder zijn de deelnemers zich na afloop van de cursus bewust van het belang attent te zijn op houding en gedrag van sommige cliënten aan de balie.

De cursus 'Buitenlandse brondocumenten' sluit zowel in praktische als theoretische zin geheel aan op de eisen die door de IND gesteld worden om als gebruiker het DISCS te raadplegen. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat het DISCS zelfstandig te raadplegen en aangeboden brondocumenten met behulp van het DISCS te interpreteren als zijnde echt, vals of vervalst dan wel verdacht.

Studieprogramma

Programma

DAG 1

 1. Het belang van brondocumenten in het algemeen
 2. De belangrijkste inlevermomenten van de verschillende brondocumenten
  1. De eisen waaraan de documenten moeten voldoen
  2. Erkenningsregels voor de acceptatie van brondocumenten

 3. Verbinding met BRP
 4. Relevante onderdelen van het Burgerlijk Wetboek
 5. IPR
 6. Vertalingen
 7. Jurisprudentie

DAG 2

 1. Praktijk: je leert op een bepaalde manier naar documenten kijken, waardoor je sneller tot conclusies over de echtheid kunt komen
 2. Verschillende druktechnieken

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.