Besluit begroting en verantwoording voor gevorderden

Prijs: € 855,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In deze tweedaagse cursus besteden we veel aandacht aan de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aan de hand van een verdieping van de theorie en praktijkopdrachten behandelen we verschillende onderwerpen van het BBV. Je krijgt zowel kennis van als inzicht in de belangrijkste vragen van dit moment.

Doelgroep

Medewerkers afdeling financiën/bedrijfsvoering van een gemeente en of een provincie, medewerkers bedrijfsbureaus van diensten en sectoren, medewerkers in de functie adviseur, controller en administrateur, medewerkers die vanuit bedrijfsleven instromen in financiële functies en financieel medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Deze cursus sluit goed aan bij het niveau van de cursus Inleiding gemeentefinanciën en BBV.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heb je gedegen kennis van de voorschriften op een meer verdiept niveau. Je begrijpt de meer samengestelde en complexe werking van het BBV en bent bekend met de actualiteiten inzake vernieuwing van het BBV. Je bent in staat financiële vraagstukken te vertalen naar de juiste BBV-toepassing, waardoor je financiële beleidsadvisering en je administratieve verslaglegging groeien in kwaliteit, juistheid en volledigheid.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, uiteraard in het licht van de laatste vernieuwingen van het BBV:

Dagdeel 1

 1. Inleiding BBV
 2. Denkstructuur benadering en aanpak BBV
 3. De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad

Dagdeel 2
 1. Materiële vaste activa (notitie)
 2. Waarderen, activeren, afschrijven en onderhouden van investeringen
 3. Kostentoerekening: overhead en rente

Dagdeel 3
 1. Reserves en voorzieningen
 2. Financiering, liquiditeiten en treasury
 3. Geprognosticeerde balans en toelichting

Dagdeel 4
 1. Programmarekening en jaarverslag
 2. Sturen met indicatoren en financiële kengetallen
 3. Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Werkwijze

Tijdens de cursus oefen je de toepassing van de Voorschriften door middel van praktijkopdrachten. We bespreken hierbij veel voorbeelden en toepassingen uit de dagelijkse praktijk.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.