APV en Bijzondere wetten voor frontofficemedewerkers

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De APV neemt nog altijd een centrale rol in bij de gemeentelijke regelgeving. Veel vergunningen vinden in die regeling hun basis, zoals de evenementenvergunning, de horeca-exploitatievergunning en meer. In deze cursus behandelen we de hoofdlijnen van deze regeling, die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van frontofficemedewerkers. Verder gaan we in op de belangrijkste onderdelen van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen en komen de hoofdlijnen van de Winkeltijdenwet aan de orde.

Doelgroep

Frontofficemedewerkers die aanvragen in ontvangst nemen, informatie verstrekken en binnen afgesproken kaders zelf aanvragen afdoen.

Voorkennis

De cursus wordt gegeven op MBO-niveau. Kennis van de Algemene wet bestuursrecht en de verhouding tussen de gemeentelijke bestuursorganen is niet vereist.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de hoofdlijnen van de relevante wetgeving in de APV, de Drank- en Horecawet en de Wet op kansspelen. Je weet hoe je regels kunt toepassen in de praktijk en kent de rol van de gemeente bij het uitvoeren van deze regelingen. Je weet hoe je aanvragen moet afhandelen en kunt omgaan met ontbrekende informatie.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Het behandelen van aanvragen in de zin van de APV, Drank- en horecawet en Wet op de kansspelen en de regels die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt
  2. De eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan een beschikking
  3. De indeling, bedoeling en systematiek van de APV
  4. Meldingen voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte, evenementenvergunningen, exploitatievergunningen, standplaatsvergunningen, ventvergunningen en collectevergunningen
  5. De indeling, bedoeling en systematiek van de Drank- en horecawet en de Wet op de kansspelen
  6. Het behandelen van een aanvraag om de drank- en horecavergunning en een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen
  7. De relatie van de Dienstenwet met verschillende vergunningen
  8. De betekenis van de Wet Bibob voor het behandelen van aanvragen op grond van de APV, de Drank- en horecawet en de Wet op de kansspelen.
  9. De gevolgen van de lex silencio positivo voor het behandelen van aanvragen

Werkwijze

In deze cursus combineren we theorie en praktijkgerichte casussen. Er is veel ruimte voor leervragen, discussie en het uitwisselen van ervaring.

Bij deze cursus wordt uitgegaan van een combinatie van theorie en praktijkgerichte casuïstiek. De momenten van kennisoverdracht worden afgewisseld met leervragen, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.