Actualiteitencollege Onderwijshuisvesting

Prijs: € 550,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Het beleidsterrein onderwijshuisvesting verandert meer dan ooit. De Algemene Rekenkamer heeft een kritisch rapport over onderwijshuisvesting in Nederland naar buiten gebracht, waarna de VNG een toekomstvisie over onderwijshuisvesting heeft opgesteld. De schreeuw naar renovatie wordt steeds groter. En daarbij heeft een flink aantal gemeenten en schoolbesturen te maken met een krimp van het aantal leerlingen. In deze cursus gaan we in op de meest recente ontwikkelingen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden, die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid en (bovenschoolse) directeuren.

Resultaat

Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de actuele toepassing en uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid. Verder ken je de relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en rechtspraak.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwrepen behandeld:

Landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijshuisvesting

 1. Regelgeving asbest en fijnstof
 2. De laatste stand van zaken omtrent renovatie
 3. Duurzaamheid in schoolgebouwen (zonnepanelen en Green Deal)
 4. Huisvesten van vluchtelingenkinderen
 5. Mogelijkheid van doorcentralisatie
 6. Nut van een Integraal Huisvestingsplan
 7. Richtingvrije planning van scholen
 8. Leegstand in schoolgebouwen
 9. Kamervragen en antwoorden van de bewindslieden.

Huisvestingsgevolgen van de Wet passend onderwijs
 1. De gevolgen van de Wet passend onderwijs voor onderwijshuisvesting
 2. De gevolgen van de integratie van delen van het passend onderwijs binnen het reguliere onderwijs
 3. De bekostiging van aanpassingen als gevolg van de Wet passend onderwijs
 4. Afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten binnen het ondersteuningsplan.

Multifunctionele accommodaties
 1. Verhuren van gedeelten van schoolgebouwen, inclusief jurisprudentie
 2. Teruggaven van (delen van) gebouwen
 3. Vaststellen vergoeding onderhoud

Werkwijze

Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderwerpen over passend onderwijs en de gemeente. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Praktijkvragen Actualiteitencollege Onderwijshuisvesting’.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.