Actualiteitencollege Gemeenterecht

Prijs: € 349,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De Gemeentewet is de basis voor de verdeling van taken en bevoegdheden over de gemeentelijke bestuursorganen. Het totaal van het gemeenterecht is echter veel groter dan dat. Bij onderwerpen als bijvoorbeeld organisatiestructuur, (regionale) samenwerking, toezicht en handhaving, openbaarheid en geheimhouding is het gemeenterecht van groot belang! In dit college informeren we je over de actuele ontwikkelingen op dit vakgebied.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die door opleiding en ervaring reeds de nodige kennis hebben opgedaan van het gemeenterecht.

Resultaat

Je kent de actuele ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor het gemeentebestuur. Je kunt deze ook vertalen naar je eigen praktijk. Je kunt eigen juridische kennis inbrengen bij vraagstukken over gemeenschappelijke regelingen, delegatie en mandaat, dualisering et cetera.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  2. openbaarheid en geheimhouding
  3. regionale samenwerking
  4. praktijkvragen
  5. jurisprudentie

Werkwijze

We gaan in op praktijkvragen en er is ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen onder het motto ‘gemeenten voor gemeenten’.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.