Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Prijs: € 0,00
(Inclusief op aanvraag. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Als medewerker in een publieke functie kun je te maken krijgen met agressie en ongewenst gedrag, zoals emotionele druk door opmerkingen als "U heeft toch ook kinderen?" Werkgevers zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht adequaat beleid te voeren en maatregelen te nemen om agressie en geweld te voorkomen of te verminderen. Ze moeten jou als medewerker voldoende vaardigheden bieden om met dit gedrag om te kunnen gaan. Hoe beter je dit namelijk kan, hoe groter het gevoel van veiligheid in je werkomgeving is.

Doelgroep

Medewerkers die in hun functie regelmatig te maken hebben met lastig gedrag en agressie vanuit burgers.

Resultaat

Je bent vertrouwd met diverse gesprekssituaties en algemene en specifieke technieken om emotionele lading en agressiviteit te kanaliseren. Je hebt inzicht in je eigen manier van communiceren en weet wat voor invloed dat heeft op de gesprekspartner en –situatie. Na afloop van de cursus kun je de leiding over het gesprek houden (of terugrkijgen) en alsnog de noodzakelijke gegevens verkrijgen, kun je het agressieprotocol toepassen en weet je hoe je zelfzorg moet toepassen.

Studieprogramma

Programma

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Theorie 'Model - omgaan met lastig gedrag en agressie' en toepassing hiervan
  2. Oefenen met meeveren en begrenzen
  3. Agressieprotocol
  4. Oefenen praktijksituaties
  5. Actieplanning transfer naar de dagelijkse praktijk.

Wil je deze training liever bij jou in huis volgen? Dan kun je kiezen uit:

  1. Een basistraining
  2. Een herhalings-/verdiepingstraining
  3. Een specifieke interventietraining voor hen die moeten 'inspringen' in noodsituaties (mensen met een pieper)

Werkwijze

De nadruk ligt in deze training op het verkrijgen van inzicht in pressiemechanismen en hoe je hiermee om kunt gaan. Je leert klantgericht te handelen door je communicatie af te stemmen op de gesprekspartner, krijgt inzicht in je eigen reacties en kunt oefenen met de in deze cursus aangereikte gesprekstechnieken.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden).
Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt.
Daarbij is maatwerk ons specialisme.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.