Actualiteitencollege leerlingenvervoer

Prijs: € 599,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)
In één dag weer up-to-date voor beleid en uitvoering van het leerlingenvervoer!
Jeroen Peters, docent.

Overzicht

Inleiding

Het regeerakkoord beschrijft de nieuwe plannen van het kabinet. De gevolgen van passend onderwijs zijn merkbaar, met gevolgen voor het leerlingenvervoer, maar ook de invoering van de Jeugdwet en de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden en grensgevallen tussen Jeugdwet en leerlingenvervoer laten zich zien. Verder is er een grote stroom van jurisprudentie over leerlingenvervoer, zoals de verwachte inzet van ouders, het vervoer van hoogbegaafden, het berekenen van afstanden en wanneer er een beroep mag worden gedaan op de hardheidsclausule. In dit college komt dit alles uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het leerlingenvervoer.

Resultaat

Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen en de actuele jurisprudentie in het leerlingenvervoer.

Studieprogramma

Programma

In dit college worden de volgende onderwerpen behandeld:
Landelijke ontwikkelingen

 1. De plannen van het kabinet voor het leerlingenvervoer in de toekomst
 2. Het landelijke beleid rond de uitvoering van het leerlingenvervoer
 3. Actuele ontwikkelingen zoals combinatie van vervoersstromen en regiecentrale
 4. Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 5. Vervoer van asielzoekerskinderen

Jeugdwet en leerlingenvervoer
 1. Wat valt onder de Jeugdwet en wat onder het leerlingenvervoer
 2. Leerlingenvervoer in relatie tot MKD, zorginstellingen e.d.
 3. Leerlingenvervoer en onderwijs-zorglocaties

Financiële aspecten leerlingenvervoer
 1. Bezuinigingen op het leerlingenvervoer, wat kan en wat mag?
 2. Efficiënter gebruik van het vervoer
 3. Drempelbedrag en eigen bijdrage in het vervoer

Specifieke vraagstukken rond het leerlingenvervoer
 1. Actuele jurisprudentie over het leerlingenvervoer van hoogbegaafden
 2. Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 3. Dichtstbijzijnde school

Actuele jurisprudentie
 1. De belangrijkste uitspraken van rechtbanken en Raad van State van de afgelopen periode
 2. Wanneer moet de hardheidsclausule worden gebruikt?

Werkwijze

We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.

Docenten

Jeroen Peters

Bijzonderheden/opmerkingen

Ben je meer geïnteresseerd in de uitvoering en praktische toepassing, dan is voor je de cursus 'Het WAT en het HOE van Leerlingenvervoer' geschikt.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.