Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

    - Herstel verzuim: melden
      dat bij overschrijden
      termijn niet-ontvanke-
      lijkheid volgt
   - Relativiteit: Natuur-
      beschermingswet
      beschermt niet ieders
      belang

2. Gemeenterecht
     - Legessanctie wegens
       niet geactualiseerd
       bestemmingsplan

3. Openbare orde en
     veiligheid

     - Sluiting horeca-
        inrichting voor
        6 maanden

4. Wetgevingskalender

5. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               14-06-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Herstel verzuim: melden dat bij overschrijden termijn niet-ontvankelijkheid volgt
De in het kader van de bezwaarschriftprocedure in acht te nemen zorgvuldigheid brengt mee dat een bestuursorgaan, dat de indiener van het bezwaarschrift een als fataal bedoelde termijn stelt om een gepleegd verzuim te herstellen, daarbij dient te vermelden dat bij het overschrijden van die termijn de kans bestaat dat dit niet-ontvankelijkverklaring tot gevolg zal hebben. Aldus de ABRS op 25 mei 2016.
Lees verder >>

Cursus: Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb),
               1 dag, 6 oktober 2016, Utrecht


Relativiteit: Natuurbeschermingswet beschermt niet ieders belang
Appellant woont op een afstand van ongeveer 980 m van een Natura 2000-gebied. Gelet hierop bestaat onvoldoende verwevenheid tussen de belangen van appellant bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn directe leefomgeving en de algemene belangen ter zake van Natura 2000-gebieden die de Natuurbeschermingswet 1998 beoogt te beschermen. De betrokken normen van de Nbw 1998 strekken derhalve kennelijk niet tot bescherming van de belangen van appellant. Aldus de ABRS op 18 mei 2016.
Lees verder >>>

Cursus:
Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht; laatste
                ontwikkelingen in relatie tot omgevingsrecht,
               1 dag, 22 november 2016, Utrecht
GEMEENTERECHT
 
Legessanctie wegens niet geactualiseerd bestemmingsplan
Artikel 3.1, vierde lid, van de Wro bepaalt dat de bevoegdheid tot het invorderen van rechten vervalt ter zake van na 1 juli 2013 vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met een niet geactualiseerd bestemmingsplan. De in rekening gebrachte leges voor de omgevingsvergunning worden daarom vernietigd. Aldus de Rechtbank Gelderland op 31 mei 2016.
Lees verder >>
 
Cursus:   Actualiteitencollege gemeenterecht,
                  1 dagdeel, 29 september 2016, Utrecht
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Sluiting horeca-inrichting voor 6 maanden
De burgemeester sluit een horeca-inrichting voor de duur van 6 maanden, wegen herhaalde voorgekomen incidenten. De sluiting is gebaseerd op artikel 2.4.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen. De Rechtbank Gelderland ( 2 juni 2016) verwerpt het beroep tegen de sluiting. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde
               en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht

 
WETGEVINGSKALENDERCURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Kabels en leidingen in gemeentegrond

Marktstandplaats en andere
standplaatsen in de openbare ruimte


Hoe werkt de gemeente?

Actualiteitencollege
gemeenterecht


Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)


Bestuursschaderecht

Actualiteiten Algemene wet
bestuursrecht; laatste
ontwikkelingen in relatie tot
omgevingsrecht


Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en
Veiligheid
    28 juni 2016 in Utrecht

   
    6 sept. 2016 in Utrecht

   
    8 sept. 2016 in Utrecht

 
  29 sept. 2016 in Utrecht

       6 okt. 2016 in Utrecht
   
       
      3 nov. 2016 in Utrecht


    22 nov. 2016 in Utrecht


    
     7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands