Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Basisregistratie
    personen

    Onvoldoende onderzoek
    bij weigering wijziging
    gegevens in BRP
 
2. Burgerlijke stand

    Opmaken geboorteakten
    in Somalië geboren
    kinderen
 
3. Documenten en
    verzoeken

    Geen erkenning Ghanees
    huwelijk; kind geen
    Nederlandse nationaliteit

4. Cursusagenda 
 
  
        Burgerzaken
 
              05-07-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Onvoldoende onderzoek bij weigering wijziging gegevens in de BRP
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  besluit op  8 juni 2016 dat het college onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de relevante feiten nu een een origineel van de door verzoekster getoonde identiteitskaart niet is onderzocht.
 Lees verder >>>

Cursus: BRP-specialist, 8 dagen,
                vanaf  29 september 2016  in Eindhoven


BURGERLIJKE STAND
Opmaken geboorteakten in Somalië geboren kinderen
Op 25 april 2016 besluit de Rechtbank den Haag dat het vaststellen dan wel handhaven van de thans in het systeem ingevolge de Wet BRP geregistreerde geboortedata naar het oordeel van de rechtbank minder zekerheid biedt dan vaststelling van de door verzoekster verzochte geboortedata. Immers, nu uit DNA onderzoek is vast komen te staan dat de vijf minderjarigen allen geboren zijn uit verzoekster, kunnen de geboortedata van de minderjarigen zoals deze thans zijn opgenomen in de BRP niet juist zijn.
Lees verder >>>

Cursus: IPR en brondocumenten i.h.b. Syrië, Afghanistan, China
               en Somalië, 1 dag,
               27 september 2016 in Utrecht


DOCUMENTEN EN VERZOEKEN
Geen erkenning Ghanees huwelijk. Kind geen Nederlandse nationaliteit
De Hoge Raad geeft in haar conclusie op 22 april 2016 aan dat dat een in Ghana gesloten gewoonterechtelijk huwelijk onder voorwaarden als rechtsgeldig kan worden aangemerkt en het bestaan daarvan door alle middelen rechtens kan worden bewezen. Het is aan de rechter om dit bewijs te waarderen. Deze waardering kan niet in cassatie worden getoetst.
Lees verder >>>

Cursus: Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Automatische
                verkrijging van het Nederlanderschap, 1 dag,
                1 november 2016 in Utrecht


CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Actualiteitencollege Burgerzaken - Utrecht

Adresonderzoek in de praktijk

IPR en brondocumenten i.h.b.
Syrië, Afghanistan, China
en Somalië


BRP-specialist


Basiscursus Trouwambtenaar - Utrecht

Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN):
Automatische verkrijging van
het Nederlanderschap


Gegevensverstrekking uit de BRP

Actualiseren en corrigeren BRP
in de praktijk
12 sept. 2016 in Utrecht

15 sept. 2016 in Utrecht

27 sept. 2016 in Utrecht29 sept. 2016 in Eindhoven

5 okt. 2016 in Utrecht

1 nov. 2016 in Utrecht17 nov. 2016 in Utrecht

20 nov. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.

 
Partner NVVB
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands