Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Omgevingsvergunning
    met voorwaarde inzake
    doelgroep bewoners mag
    niet

2. Bestemmingsplannen
    Juridische status
    drijvende bouwwerken
    verduidelijkt

3. Schadevergoeding
    Vrijstelling veroorzaakt
    schade vanaf
    inwerkingtreding

4. Beleid
    Minister: decentrale
    overheden blij met
    Omgevingswet

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             05-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning met voorwaarde inzake doelgroep bewoners mag niet
Het verbinden van een voorwaarde aan de omgevingsvergunning, inhoudende een verbod op het gebruik van de woningen door andere personen dan de beoogde doelgroep bestaande uit jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar met een uitloop naar 26 jaar, is niet mogelijk. Dit oordeelt de ABRS op 16 maart 2016.
Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Juridische status drijvende bouwwerken verduidelijkt
Minister Blok van Wonen verduidelijkt de juridische status van woonboten, drijvende hotels en andere drijvende bouwwerken waarmee niet (meer) gevaren wordt. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister op 24 maart jl. bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De wet moet op 1 januari 2017 in werking treden. Lees verder>>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht, 2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht
_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Vrijstelling veroorzaakte schade vanaf inwerkingtreding
Een vrijstelling kan vanaf de dag van inwerkingtreding planologische schade veroorzaken. Aldus de ABRS op 16 maart 2016, in lijn met eerdere uitspraken. Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BELEID

Minister: decentrale overheden blij met Omgevingswet
De decentrale overheden zijn blij met de Omgevingswet. Dat denkt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
Lees verder>>>


Cursus: Omgevingswet, 1 dag, 21 april 2016, Utrecht
_______________________________________________________
Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Geef de gemeente haar eigendom
terug! - Landjepik? -


Omgevingswet

Verhuur gemeentelijke eigendommen

Leegstand kost € 47/m2. Hoe lossen
we dat op?


Milieurecht in kort bestek

Introductiecursus Ruimtelijke Ordening
en Omgevingsrecht


Milieu en Natuur in de
Ruimtelijke Ordening


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Kostenverhaal bij ruimtelijke
initiatieven: meer dan ooit van
belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Tegemoetkoming in de planschade
en planologisch risicomanagement


Actualiteitencollege Wabo
19 apr. 2016 in Utrecht


21 apr. 2016 in Utrecht

7 juni 2016 in Utrecht

9 juni 2016 in Utrecht


16 juni 2016 in Utrecht

23 juni 2016 in Utrecht
 

23 juni 2016 in Utrecht


28 juni 2016 in Utrecht


6 sep. 2016 in Utrecht27 sep. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands