Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

- Besluit op bezwaar: handhaven primair besluit met andere motivering mag
- Wanneer is bezwaarschrift verzonden?

2. Gemeenterecht
Rioolrecht zakelijk gerechtigden niet in strijd met Gemeentewet
 
3. Openbare orde en veiligheid

Beleidsvrijheid burgemeester bij voorschriften exploitatievergunning

4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               15-03-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT
Besluit op bezwaar: handhaven primair besluit met andere motivering mag
De heroverweging in de bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, van de Awb, staat niet in de weg aan handhaving van het primaire besluit op een andere grond dan die waarop dat besluit steunt. I.c. kon het college derhalve aan het besluit op bezwaar een tweede motivering ten grondslag leggen. Aldus de ABRS op 24 februari 2016. Lees verder >>

Cursus: Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb), 1 dag,
6 oktober 2016, Utrecht


Wanneer is bezwaarschrift verzonden?
Terpostbezorging van een bezwaarschrift vindt plaats op het moment waarop een poststuk in de brievenbus wordt gedeponeerd dan wel op het moment waarop het op een postvestiging wordt aangeboden. De rechtbank verwijst hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad van 29 mei 1996. Aldus de Rechtbank Oost-Brabant op 5 februari 2016. Lees verder >>
 
Cursus: Training voor verweerders bij bezwaarschriftencommissies, 1 dag, 15 november 2016, Utrecht
 
GEMEENTERECHT
Rioolrecht zakelijk gerechtigden niet in strijd met Gemeentewet
Het staat een gemeente vrij om alleen de zakelijk gerechtigden als belastingplichtigen in de heffing van rioolrecht te betrekken. De heffing behoeft niet aan te sluiten bij de gebruiksmogelijkheden of de hoeveelheid afvalwater die vanuit een eigendom wordt geloosd. Geen strijd met art.  219 Gemeentewet. Aldus de Rechtbank Gelderland op 23 februari 2016. Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht, 1 dagdeel, 9 juni 2016, Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Beleidsvrijheid burgemeester bij voorschriften exploiatievergunning
Het verbinden van voorschriften aan de exploitatievergunning is een discretionaire bevoegdheid. Ook bij de vaststelling van de voorschriften zelf heeft de burgemeester een zekere mate van vrijheid. In dit geval heeft de burgemeester een voorschrift om een toegangsdeur na 23.00 uur te sluiten terecht genomen. Aldus de ABRS op 2 maart 2016. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid, 1 dag, 7 april 2016, Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Praktijkcursus Bestuursprocesrecht:
'Procederen bij de bestuursrechter'


Actualiteiten Algemene wet
bestuursrecht; laatste
ontwikkelingen in relatie tot
omgevingsrecht


Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en Veiligheid


Risico-evenementen

Begraafplaatsbeleid; Wet op de
lijkbezorging in de praktijk


Verwijdering inboedel bij
woninguitzetting


Beoordelen Wob-verzoeken

Lijkbezorging door de gemeente

Uitvoering bestuursdwang

Actualiteitencollege
Gemeenterecht


Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)


Training voor verweerders bij
bezwaarschriftencommissies
5 apr. 2016 in Utrecht


7 apr. 2016 in Utrecht
7 apr. 2016 in Utrecht13 apr. 2016 in Utrecht

10 mei 2016 in Utrecht


12 mei 2016 in Utrecht


19 mei 2016 in Utrecht

26 mei 2016 in Utrecht

7 juni 2016 in Utrecht

9 juni 2016 in Utrecht


6 okt. 2016 in Utrecht


15 nov. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands