Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

-   Plaatsing ondergrondse
    afvalcontainers is normale
    maatschappelijke
    ontwikkeling
-   Ernstige financiële
    gevolgen geen reden om
    van bestuursdwang af te
    zien

2. Gemeenterecht
-   Raadslid strafrechtelijk
    veroordeeld wegens
    schending ambtsgeheim

3. Openbare orde en
    veiligheid

-   Beperking openingstijden
    horeca wegens ernstige
    overlast

4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               31-05-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers is normaal maatschappelijke ontwikkeling
De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in stedelijk gebied moet worden beschouwd als een normale maatschappelijk ontwikkeling. Het college mocht een drempel van vijf procent hanteren ter bepaling of schade ten gevolge van de plaatsing van de containers boven het normaal maatschappelijk risico uitkomt. De ABRS (4 mei 2016) wijst de claim op nadeelcompensatie af. Lees verder >>

Cursus: Bestuursschaderecht, 1 dag, 3 november 2016, Utrecht

Ernstige financiële gevolgen geen reden om van bestuursdwang af te zien
De omstandigheid dat handhavend optreden mogelijk ernstige financiële gevolgen heeft voor degene ten laste van wie wordt gehandhaafd, biedt geen grond voor het oordeel dat dit optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat het bestuursorgaan daarvan om die reden behoorde af te zien. Aldus de ABRS op 18 mei 2016. Lees verder >>
 
Cursus: Uitvoering bestuursdwang, 1 dag, 7 juni 2016, Utrecht
GEMEENTERECHT

Raadslid strafrechtelijk veroordeeld wegens schending ambtsgeheim
Een raadslid van de gemeente Bloemendaal is door de Rechtbank Noord-Holland (13 mei 2016) strafrechtelijk veroordeeld voor het opzettelijk schenden van een ambtsgeheim. De burgemeester had geheimhouding opgelegd ingevolge art. 25, lid 2, Gemeentewet. Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht, 1 dagdeel, 29 september 2016, Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Beperking openingstijden horeca wegens ernstige overlast
Horecabedrijven en dienstverlenende bedrijven in het “middenstuk” van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht moeten van de burgemeester hun openingstijden vanaf 1 juni 2016 beperken. Dit komt neer op nachtsluiting. De weg lijdt ernstig onder overlast en daarom is deze inperking van de onbeperkte openingstijden te billijken. Aldus de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland op 18 mei 2016. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Cameratoezicht in de
openbare ruimte


Verhuur gemeentelijke
eigendommen


Uitvoering bestuursdwang

Herbezinning op subsidiebeleid:
de juridische
aspecten


APV en Bijzondere wetten
voor
frontofficemedewerkers


Prestatiesturing &
Partnerships


Pre-mediation bij de
lokale overheid


Actualiteitencollege
gemeenterecht


Bestuursschaderecht
         1 juni 2016 in Utrecht

   
         7 juni 2016 in Utrecht

   
         7 juni 2016 in Utrecht

         8 juni 2016 in Utrecht


         9 juni 2016 in Utrecht


         9 juni 2016 in Utrecht

 
       16 juni 2016 in Utrecht

 
    29 sept. 2016 in Utrecht

   
        3 nov. 2016 in Utrecht

 
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands