Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
Goede ruimtelijke ordening
beschermt niet tegen
concurrentie

2. Bestemmingsplannen
Regeling bijgebouwen
houdt stand

3. Schadevergoeding
Recht op schadevergoeding
verwerkt door niet benutten
gebruiksmogelijkheden

4. Beleid
Wijziging Leegstandwet

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

           13-09-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Goede ruimtelijke ordening beschermt niet tegen concurrentie
Het belang van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo strekt er niet toe om bedrijven tegen de vestiging van concurrerende bedrijven in hun verzorgingsgebied te beschermen. Aldus de Rechtbank Overijssel op 17 augustus 2016. Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Regeling bijgebouwen houdt stand
Nu appellant op een afstand van ongeveer 30 m woont tot de gronden waar bijgebouwen zijn toegestaan, buiten het bouwvlak maximaal 250 m² aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen is toegestaan en de maximale bouwhoogte hiervan 5 m bedraagt, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat zich als gevolg van de regeling voor bijgebouwen niet zal voordoen. Aldus de ABRS op 31 augustus 2016. Lees verder>>>

Cursus: Bestuursrechtelijke Handhaving Omgevingsrecht, 1 dag,
27 september 2016, Utrecht 

_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Recht op schadevergoeding verwerkt door niet benutten gebruiksmogelijkheden
Appellant heeft, gelet op het karakter van passief recreatief gebruik, geen concrete pogingen tot realisatie of benutting van die gebruiksmogelijkheden genomen. Daardoor heeft appellant verwijtbaar stilgezeten en geen recht op planologische schadevergoeding. Aldus de ABRS op 24 augustus 2016.
Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische
risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht

_______________________________________________________

BELEID

Wijziging Leegstandwet
De Leegstandwet is per 1 juli 2016 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat voor de verkoop bestemde huurwoningen voortaan ook tijdelijk verhuurd kunnen worden. Lees verder>>>

Cursus: Leergang 'Gemeentelijk woonbeleid: van visie naar uitvoering', 5 dagen, 5 oktober 2016, Utrecht

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Leergang gemeentelijk
woonbeleid; van visie
naar uitvoering


Tegemoetkoming in de plan-
schade en planschade-
risicomanagement


Milieurecht in kort bestek

Leerlang Gebieds-
transformatie
en competenties


Omgevingswet

Milieu en Natuur in
de Ruimtelijke Ordening


Geef de gemeente haar
eigendom terug! - Landjepik? -


Actualiteitencollege Wabo
27 sept. 2016 in Utrecht


4 okt. 2016 in Utrecht


5 okt. 2016 in Utrecht11 okt. 2016 in Utrecht1 nov, 2016 in Utrecht

1 nov. 2016 in Utrecht3 nov. 2016 in Utrecht

8 nov. 2016 in Utrecht


29 nov. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands