Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

-Nadeelcompensatie: drempel ondernemersrisico
-Niet meedelen inschakeling externe bezwaarcommissie

2. Gemeenterecht
-Verschaffing informatie over sollicitatiegesprek is schending geheimhoudingsplicht

3. Openbare orde en
veiligheid

-Sluitingstermijn gerechtvaardigd, ondanks ontbreken beleid

4. Wetgevingskalender

5. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               20-09-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Nadeelcompensatie: drempel ondernemersrisico
Het college mag in dit geval voor het bepalen van de omvang van het normaal ondernemersrisico een drempel van 8% van de gemiddelde jaarlijkse omzet toepassen. Aldus de ABRS op 15 juni
2016.
Lees verder >>

Cursus: Bestuursschaderecht,1 dag, 3 november 2016, Utrecht

Niet meedelen inschakeling externe bezwaarcommissie
I.c. is aan eiser niet zo spoedig mogelijk meegedeeld dat een externe bezwaaradvies-commissie zou worden ingeschakeld, zodat verweerder zich niet heeft gehouden aan zijn verplichting als bedoeld in artikel 7:13, tweede lid, van de Awb. Door deze melding niet te doen heeft het college eiser in onzekerheid gelaten over de beslistermijn en daarmee is eiser in zijn belangen geschaad. Aldus de Rechtbank Midden-Nederland op 6 juni 2016, gepubliceerd op 29 augustus 2016. Lees verder >>

Cursus:
Training voor verweerders bij bezwaarschriften-
commissies, 1 dag, 15 november 2016, Amersfoort

GEMEENTERECHT
 
Verschaffing informatie over sollicitatiegesprek is schending geheimhoudingsplicht
Ook het verschaffen door de in art. 5 van de Verordening vertrouwenscommissie van de gemeente Roermond genoemde personen, onder wie de adviseur van de vertrouwenscommissie, van informatie over de vragen die gesteld zouden worden tijdens het sollicitatiegesprek met de vertrouwenscommissie, valt onder de in art. 61c Gemeentewet bedoelde geheimhoudingsplicht. Aldus de HR op 28 juni 2016. Lees verder >>
 
Cursus:
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Sluitingstermijn gerechtvaardigd, ondanks ontbreken beleid
Dat de burgemeester ten tijde van de sluiting nog geen beleid had vastgesteld, biedt geen grond voor het oordeel dat de burgemeester met een waarschuwing had moeten volstaan. Een sluitingstermijn van 6 maanden is in dit geval noodzakelijk voor het herstel van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Aldus de ABRS op 7 september 2016. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde
en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht

WETGEVINGSKALENDERCURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Gemeente en burenrecht

Tegemoetkoming in de planschade
en planschaderisicomanagement


Risico-evenementen

Bestuursschaderecht

Pre-mediation bij de lokale overheid

Training voor verweerders bij
bezwaarschriftencommissies


Verdiepingscursus APV

Goed wegbeheer

Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en
Veiligheid
11 okt. 2016 in Utrecht

11 okt. 2016 in Utrecht


3 nov. 2016 in Utrecht

3 nov. 2016 in Amersfoort

14 nov. 2016 in Utrecht

15 nov. 2016 in Amersfoort


23 nov. 2016 in Utrecht

29 nov. 2016 in Utrecht
        
7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands