Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Van toepassing verklaring
    u.o.v. geldt ook voor
    negatieve besluiten

2. Bestemmingsplannen
    Toepassing afwijkings- of
     wijzigingsbevoegdheid

3. Schadevergoeding
     Risicoaanvaarding

4. Beleid
     Inwerkingtreding
     Omgevingswet uitgesteld

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             07-06-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Van toepassing verklaring u.o.v. geldt ook voor negatieve besluiten
Als bij een wettelijke bepaling de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.) op de voorbereiding van een besluit van toepassing wordt verklaard, omvat deze van toepassing verklaring ook de gevallen die uiteindelijk leiden tot afwijzing van een aanvraag. Het is niet noodzakelijk om uitdrukkelijk te bepalen dat de u.o.v. ook van toepassing is op het negatieve besluit. Aldus de ABRS op 18 mei 2016.
Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Toepassing afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid
Het toepassen van de afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid kan met zich brengen dat een groter bouwvolume kan worden gerealiseerd. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de privacy en het woongenot van omwonenden. In dit geval is de toepassing van deze bevoegdheden aan voorwaarden gebonden. Tegen besluiten over de concrete invulling van de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden kan beroep worden ingesteld. Aldus de ABRS op 25 mei 2016.
Lees verder>>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht,
               2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht

_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Riscicoaanvaarding
Er bestaat geen grond voor het aannemen van risicoaanvaarding, als onder het oude planologische regime concrete pogingen zijn gedaan tot het realiseren van planologische mogelijkheden die onder het nieuwe planologische regime zijn komen te vervallen. Aldus de ABRS op 25 mei 2016.  
Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische
                risicomanagement,  1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht

_______________________________________________________

BELEID

Inwerking Omgevingswet uitgesteld
De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2019. Omwille van een zorgvuldige voorbereiding is meer tijd nodig en is eind 2018 niet langer haalbaar, zo schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een brief van 25 mei 2016 aan de Tweede Kamer. 
Lees verder>>>

Cursus: Omgevingswet, 1 dag, 3 november 2016, Utrecht

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Introductiecursus Ruimtelijke
Ordening en Omgevingsrecht


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Leergang gemeentelijk
woningbeleid; van visie
naar uitvoering


Tegemoetkoming in de plan-
schade en planschade-
risicomanagement


Milieurecht in kort bestek

Leerlang Gebieds-
transformatie
en competenties


Omgevingswet

Milieu en natuur in de
ruimtelijke ordening


Planeconomie

Geef de gemeente haar
eigendom terug! - Landjepik?-


Actualiteitencollege Wabo
23 juni 2016 in Utrecht


28 juni 2016 in Utrecht


5 okt. 2016 in Utrecht11 okt. 2016 in Utrecht1 nov. 2016 in Utrecht

1 nov. 2016 in Utrecht3 nov. 2016 in Utrecht

8 nov. 2016 in Utrecht


17 nov. 2016 in Utrecht

29 nov. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands