Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Omgevingsvergunning
    busstation: verhouding
    tussen Wro en Wgh

2. Bestemmingsplannen
    Tijdelijk azc geen stedelijk
    ontwikkelingsproject

3. Schadevergoeding
    Waardebepaling illegale
    situaties

4. Beleid
   Wetsvoorstel
   Kwaliteitsborging voor het
   Bouwen naar Tweede
   Kamer

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             24-05-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning busstation:verhouding tussen
Wro en Wgh

Het college heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de realisering van het busstation. Een goede ruimtelijke ordening voor wat betreft het aspect geluid wordt slechts gedeeltelijk wordt ingevuld door de Wet geluidhinder (Wgh) en heeft daarbuiten een zelfstandige betekenis heeft. Hieruit volgt dat de geluidsbelasting van het gesondeerde industrieterrein op de omgeving uitdrukkelijk dient te worden betrokken.  Aldus de Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2016. Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Tijdelijk azc geen stedelijk ontwikkelingsproject
De vestiging van een tijdelijk azc kan in dit geval niet als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor worden aangemerkt. Het college was bevoegd om met toepassing van artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor, gelezen in samenhang met artikel 2.7 van het Bor, een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. Aldus de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2016. Lees verder>>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht, 2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht
_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Waardebepaling illegale situaties
Bij het bepalen van de normatieve waarde dient in principe rekening te worden gehouden met de planologische status van de gronden en dient een aftrek te worden toegepast in verband met het waarde drukkende effect van eventuele illegale situaties. Omdat de illegale situaties in het nieuwe bestemmingsplan ofwel positief zijn bestemd, ofwel onder het overgangsrecht zijn gebracht, dient de aftrek onder het nieuwe bestemmingsplan niet te worden toegepast. Aldus de ABRS op 13 april 2016. Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BELEID

Wetvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer
Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is o.m. geregeld dat de gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen. Lees verder>>>

Cursus

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Milieurecht in kort bestek

Introductiecursus Ruimtelijke
Ordening en Omgevingsrecht


Milieu en Natuur in de
Ruimtelijke Ordening


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Kostenverhaal bij ruimtelijke
initiatieven: meer dan ooit van
belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Tegemoetkoming in de planschade
en planologisch risicomanagement


Leergang Gebiedstransformatie
en competenties


Omgevingswet

Actualiteitencollege Wabo
16 juni 2016 in Utrecht

23 juni 2016 in Utrecht


23 juni 2016 in Utrecht
 

28 juni 2016 in Utrecht


6 sep. 2016 in Utrecht27 sep. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht


1 nov. 2016 in Utrecht


3 nov. 2016 in Utrecht

1 dec. 2016 in Utrecht

 
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands