Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Basisregistratie
    personen

    Uitgevoerd DNA-onderzoek
    niet voldoende voor
    wijziging gegevens in BRP
 
2. Burgerlijke stand

    Huwelijk met andere vrouw
    dan moeder tijdens
    erkenning kan niet meer
    tegengeworpen worden.
 
3. Documenten en
    verzoeken

    Verkrijging
    Nederlanderschap door
    geboorte als wettig kind
    van Nederlandse vader

4. Cursusagenda 
 
  
      Burgerzaken
            08-03-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uitgevoerd DNA-onderzoek niet voldoende voor wijziging gegevens in BRP
De Raad van State besluit op 3 februari 2016 dat de gemeente terecht heeft besloten de gegevens van een vrouw, waaronder de gegevens over de vader, in de BRP te wijzigen. Het getoonde DNA onderzoek voldoet niet aan het vereiste zoals gesteld bij de Rijkswet op het Nederlanderschap en het vaderschap wordt hierdoor niet bevestigd. Lees verder >>>

Cursus: Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk, 2 dagen, 29 maart en 5 april 2016, Utrecht

BURGERLIJKE STAND
Huwelijk met andere vrouw dan moeder tijdens erkenning kan niet meer tegengeworpen worden
Op 27 januari 2016 oordeelt de rechtbank Den Haag dat, hoewel de man ten tijde van de erkenning van het kind in 2010 gehuwd was met een andere vrouw dan de moeder van het kind, de erkenning toch geaccepteerd mag worden nu deze weigeringsgrond op 1 april 2014 is komen te vervallen. Lees verder >>

Cursus: Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen, 4 dagen, v.a. 7 juni 2016, Rotterdam

DOCUMENTEN EN VERZOEKEN
Verkrijging Nederlanderschap door geboorte als wettig kind van Nederlandse vader
De Hoge Raad oordeelt in haar uitspraak van 19 februari 2016 dat, ook wanneer het rechtsfeit of de rechtshandeling niet is neergelegd in een door een bevoegd ambtenaar opgemaakte akte, er grond bestaat voor erkenning daarvan. Dit kan als met voldoende zekerheid vaststaat dat naar buitenlands recht sprake is van het rechtsfeit of de rechtshandeling.  Lees verder

Cursus: Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Automatische verkrijging van het Nederlanderschap, 1 dag, 24 mei 2016, Utrecht

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Actualiteitencollege Burgerzaken

Nederlands Nationaliteitsrecht
(RWN): Optie & Naturalisatie


Vestiging in de BRP

Echtheidskenmerken
identiteitsdocumenten


Buitenlandse Brondocumenten

Actualiseren en corrigeren BRP
in de praktijk

 
Workshop PL-en lezen

Actualiteitencollege Nederlands
Nationaliteitsrecht (RWN)

 
Adresonderzoek in de praktijk

Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN);
Automatische verkrijging
van het Nederlanderschap


Burgelijke stand - helemaal bij in
vier dagen


Basiscursus Trouwambtenaar
14 mrt. 2016 in Utrecht


17 mrt. 2016 in Utrecht

 21 mrt. 2016 in Utrecht

22 mrt. 2016 in Utrecht


24 mrt. 2016 in Utrecht

29 mrt. 2016 in Utrecht


4 apr. 2016 in Utrecht

14 april 2016 in Utrecht


12 mei 2016 in Utrecht
 
24 mei 2016 in Utrecht7 juni 2016 in Rotterdam


5   okt. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.

 
Partner NVVB
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands