Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Basisregistratie
    personen

    Dactyloscopisch
    onderzoek niet voldoende
    voor identiteitsvaststelling
 
2. Burgerlijke stand

   Vernietiging van erkenning
   ondanks termijn
   overschrijding
 
3. Documenten en
    verzoeken

    Vingerafdrukken verplicht
    voor paspoorten niet voor
    ID-kaarten

4. Cursusagenda 
 
  
      Burgerzaken
 
            07-06-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Dactyloscopisch onderzoek niet voldoende voor identiteitsvaststelling
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt op 6 april 2016 dat ook met het in hoger beroep overgelegde vingerafdrukken-onderzoek niet is aangetoond dat de documenten op de persoon(B) betrekking hebben. Uit dit onderzoek kan slechts de conclusie getrokken worden dat persoon (A) dezelfde persoon is als degene van wie de politie destijds vingerafdrukken heeft afgenomen bij binnenkomst in Nederland, maar niet dat deze persoon (A) de gestelde persoon (B) is. Lees verder >>>

Cursus: Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk, 2 dagen,
                vanaf  22 november 2016  in Utrecht


BURGERLIJKE STAND
Vernietiging van erkenning ondanks termijn overschrijding
De rechtbank overweegt dat het respect voor het familie- en gezinsleven van de betrokkene eist dat het belang van de biologische en maatschappelijke werkelijkheid belangrijker is dan de strikte hantering van de in artikel 1:205 lid 4 BW gestelde termijn van drie jaar na het bereiken van de meerderjarigheid. 
Lees verder >>>

Cursus: Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen, 4 dagen,
                vanaf 7 juni 2016, Rotterdam


DOCUMENTEN EN VERZOEKEN
Vingerafdrukken verplicht voor paspoorten niet voor ID-kaarten
De Raad van State maakte op 25 mei 2016 zeven uitspraken openbaar. Hieruit blijkt dat de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht terecht aanvragen voor een paspoort buiten behandeling hebben gelaten, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verplichte vingerafdrukken af te geven. De burgemeesters van Utrecht, Amsterdam en De Fryske Marren mochten echter aanvragen voor een Nederlandse identiteitskaart niet buiten behandeling laten. Daarvoor is het afgeven van vingerafdrukken niet verplicht. Lees verder >>>

Cursus: Echtheidskenmerken Identiteitsdocumenten, 1 dag,
                27 juni 2016 in Utrecht


CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Burgelijke stand - helemaal
bij in vier dagen


Nederlands Nationaliteitsrecht
(RWN): Optie & Naturalisatie


Engels voor baliemedewerkers

BRP Uitvoeringsvoorschriften

Echtheidskenmerken Identiteits-
documenten


Gegevensverstrekking uit de BRP

Adresonderzoek in de praktijk

Basiscursus Trouwambtenaar - Utrecht

Actualiseren en corrigeren BRP
in de praktijk
7 juni 2016 in Rotterdam


16 juni 2016 in Utrecht


21 juni 2016 in Utrecht

23 juni 2016 in Utrecht

27 juni 2016 in Utrecht


30 juni 2016 in Utrecht

15 sept. 2016 in Utrecht

5 okt. 2016 in Utrecht


22 nov. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.

 
Partner NVVB
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands