Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Basisregistratie
    personen

    Terechte uitschrijving naar
    onbekend land
 
2. Burgerlijke stand

    Ontkenning vaderschap
    ondanks overschrijding
    termijn

 
3. Documenten en
    verzoeken

    Verlies Nederlandse
    nationaliteit

4. Cursusagenda 
 
  
        Burgerzaken
 
              06-09-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Terechte uitschrijving naar onbekend land

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist op 17 augustus dat de gemeente overeenkomstig het adresonderzoeksprotocol tenminste twee verschillende bronnen heeft geraadpleegd. Nu daarnaast betrokkene tijdens de huisbezoeken niet is aangetroffen en de hoofdbewoner heeft verklaard dat zij niet op het adres woonachtig was heeft de uitschrijving terecht plaatsgevonden.

 Lees verder >>>

Cursus: Adresonderzoek in de praktijk, 1 dag, 15 september 2016
                in Utrecht

BURGERLIJKE STAND
Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn

De rechtbank Amsterdam overweegt op 10 augustus dat er geen belang is gediend bij de handhaving van de in de wet genoemde termijnen nu de belangen van de verzoeker zich hiertegen verzetten, er sprake is van family life met de biologische vader en de wettelijke vader en moeder het eens zijn met het verzoek tot ontkenning vaderschap.

Lees verder >>>

Cursus: Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen -,
                start 22 september 2016 in Utrecht.

DOCUMENTEN EN VERZOEKEN
Verlies Nederlandse nationaliteit

De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de verzoeker diens Nederlandse nationaliteit heeft verloren door vrijwillige verkrijging van de Turkse nationaliteit. Ook al was het verkrijgen van deze nationaliteit nodig voor het volgens van een universitaire opleiding in Turkije.

Lees verder >>>

Cursus: Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie &
                Naturalisatie, 2 dagen, start 24 november 2016

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Actualiteitencollege Burgerzaken - Utrecht

Adresonderzoek in de praktijk

IPR en brondocumenten i.h.b.
Syrië, Afghanistan, China
en Somalië


BRP-specialist


Basiscursus Trouwambtenaar - Utrecht

Nederlands Nationaliteitsrecht
(RWN):Automatische verkrijging van
het Nederlanderschap


Gegevensverstrekking uit de BRP

Actualiseren en corrigeren BRP
in de praktijk
12 sept. 2016 in Utrecht

15 sept. 2016 in Utrecht

27 sept. 2016 in Utrecht29 sept. 2016 in Eindhoven

5 okt. 2016 in Utrecht

1 nov. 2016 in Utrecht17 nov. 2016 in Utrecht

20 nov. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.

 
Partner NVVB
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands