Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

-Welke beslissingen
worden in hoger beroep
betrokken?
-Kan vereniging
overtredingen begaan?

2. Gemeenterecht
-Hondenbelasting ook voor
hond van BV

3. Openbare orde en
veiligheid

-Te lange sluiting woning

4. Wetgevingskalender

5. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               28-06-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Welke beslissingen worden in hoger beroep betrokken?
Bij zijn keuze welke beslissingen van de rechtbank hij in het hoger beroep betrekt, hoeft de indiener van dit beroep zich niet te beperken tot de beslissingen over de besluiten waarop het hoger beroep betrekking heeft. Aldus de CRVB op 8 juni mei 2016. De CRVB sluit hiermee aan bij eerdere uitspraken van de Hoge Raad en de ABRS. Lees verder >>

Cursus: Praktijkcursus Bestuursprocesrecht: 'Procederen bij de bestuursrechter',1 dag, 27 september 2016, Utrecht

Kan vereniging overtredingen begaan?
Voor het aanwezig kunnen achten van een vereniging van beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek, moet worden voldaan  aan de in de uitspraak van de ABRS van 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6406 geformuleerde cumulatieve vereisten . Niet vereist is dat de vereniging over statuten beschikt. I.c. is sprake een rechtspersoon, die overtredingen in de zin van de Awb kan begaan. Aldus de ABRS op 15 juni 2016.
Lees verder >>

Cursus:
Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb), 1 dag,
6 oktober 2016, Utrecht

GEMEENTERECHT
 
Hondenbelasting ook voor hond van BV
Het houden van een hond is niet naar zijn aard enkel voorbehouden aan natuurlijke personen. Aldus de Hoge Raad op 3 juni 2016.
Lees verder >>
 
Cursus:   Actualiteitencollege gemeenterecht, 1 dagdeel,
29 september 2016, Utrecht

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Te lange sluiting woning
Een beleidsregel die inhoudt dat een woning bij een eerste constatering van harddrugs in die woning zonder meer wordt gesloten voor de duur van drie jaar, komt naar het oordeel van de rechtbank in strijd met het karakter van herstelmaatregel van een last tot woningsluiting op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet. De burgemeester heeft woningsluiting gelast voor de duur van één jaar. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 20 juni 2016. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht
WETGEVINGSKALENDERCURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Marktstandplaats en andere
standplaatsen in de openbare ruimte


Contracten opstellen

Basiscursus Awb in relatie tot Wmo,
Jeugd en Participatie


Praktijkcursus Bestuursprocesrecht:
'Procederen bij de bestuursrechter
'

Gemeente en staatssteun

Actualiteitencollege
gemeenterecht


Beoordelen Wob-verzoeken

Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)


Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en
Veiligheid
6 sept. 2016 in Utrecht


22 sept. 2016 i Utrecht

26 sept. 2016 in Utrecht


27 sept. 2016 in Utrecht


29 sept. 2016 in Utrecht
  
  29 sept. 2016 in Utrecht


6 okt. 2016 in Utrecht
      
      6 okt. 2016 in Utrecht

        
7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SEGMENT · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands