Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

   -Afdeling
    bestuursrechtspraak
    corrigeert
    relativiteitsvereiste
   -Vergoeding groot
    onderhoud is geen
    subsidie

2. Gemeenterecht
   -Winstverbod rioolheffing
    niet overtreden

3. Openbare orde en
     veiligheid

   -Aantreffen hennepresten
    geen bewijs voor verkoop

4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               12-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Afdeling bestuursrechtspraak corrigeert relativiteitsvereiste
De ABRS heeft op 16 maart 2016 een belangrijke uitspraak gedaan over een correctie op het relativiteitsvereiste. De schending van een wettelijke norm die niet de bescherming beoogt van de belangen van een belanghebbende kan bijdragen tot het oordeel dat het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel is geschonden, beginselen die wel de bescherming van de belangen van de belanghebbende kunnen beogen. In deze zaak was dat overigens niet het geval. Lees verder >>

Cursus: Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb), 1 dag , 6 oktober 2016, Utrecht

Vergoeding groot onderhoud is geen subsidie
De aan de voetbalvereniging betaalde geldelijke bijdrage is aan te merken als een vergoeding  voor groot onderhoud en is geen subsidie. De beslissing van het college om een lagere vergoeding te verstrekken is dus geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, maar een rechtshandeling naar burgerlijk recht, waartegen geen bezwaar kon worden gemaakt op grond van artikel 7:1 van de Awb.  Aldus de ABRS op 23 maart 2016. Lees verder >>
 
Cursus: Herbezinning op subsidiebeleid; de juridische aspecten!, 1 dag, 8 juni 2016, Utrecht
 
GEMEENTERECHT

Winstverbod rioolheffing niet overtreden
De opbrengst van de rioolheffing mag niet hoger zijn dan de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de in de onderdelen a en b van artikel 228a, eerste lid van de Gemeentewet genoemde gemeentelijke waterketen- en watersysteemtaken. In casu is dit winstverbod niet overtreden. Aldus het Gerechtshof Den Haag op 23 maart 2016. Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht , 1 dagdeel, 9 juni 2016, Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Aantreffen hennepresten geen bewijs voor verkoop
Het aantreffen van niet nader aangeduide hennepresten is onvoldoende om te concluderen dat in het pand hennep verkocht, afgeleverd of verstrekt wordt dan wel daartoe aanwezig is. Aldus de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland op 1 februari 2016 (gepubliceerd op 23 maart 2016). Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Geef de gemeente haar eigendom
terug!  - Landjepik? -


Gemeente en staatssteun

Begraafplaatsbeleid; Wet op de
lijkbezorging in de praktijk


Verwijdering inboedel bij
woninguitzetting


Beoordelen Wob-verzoeken

Subsidie en staatssteun

Lijkbezorging door de gemeente

Basiscursus Awb in relatie tot Wmo,
Jeugd en Participatie


Herbezinning op subsidiebeleid; de
juridische aspecten!


Actualiteitencollege
Gemeenterecht


Praktijkcursus Bestuursprocesrecht:
'Procederen bij de bestuursrechter'


Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)


Actualiteitencollege: De
burgemeester en Openbare
Orde en Veiligheid

 
19 apr. 2016 in Utrecht


21 apr. 2016 in Utrecht

10 mei 2016 in Utrecht


12 mei 2016 in Utrecht


19 mei 2016 in Utrecht

24 mei 2016 in Utrecht

26 mei 2016 in Utrecht

31 mei 2016 in Utrecht


8 juni 2016 in Utrecht


9 juni 2016 in Utrecht


27 sep. 2016 in Utrecht


6 okt. 2016 in Utrecht


7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SEGMENT · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands