Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Basisregistratie
    personen

    Geen belangenafweging
    bij toepassing van art 2.8
    Wbrp

 
2. Burgerlijke stand

    Geen wijziging
    achternaam door Duitse
    'Geburtsurkunde'
 
3. Documenten en
    verzoeken

    Geen discriminerend
    onderscheid tussen
    voorwaarden
    nationaliteitsverkrijging
    naar leeftijd kind


4. Cursusagenda 
 
  
      Burgerzaken
            05-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Geen belangenafweging bij toepassing van art 2.8 Wbrp
De Raad van State besluit op 23 maart 2016 dat de gemeente niet gehouden is een belangenafweging te maken bij het toepassen van art 2.8 Wbrp. Lees verder >>>

Cursus: Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk, 2 dagen, 14 en 21 juni 2016, Utrecht

BURGERLIJKE STAND
Geen wijziging achternaam door Duitse ''Geburtsurkunde''
Op 10 maart 2016 oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de getoonde “Geburtsurkunde” geen akte is, die is opgemaakt ter gelegenheid van de geboorte van het kind en derhalve niet gebruikt kan worden voor wijziging van de geslachtsnaam van het kind in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand.
Lees verder >>>

Cursus: Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen, 4 dagen, v.a. 7 juni 2016, Rotterdam

DOCUMENTEN EN VERZOEKEN
Geen discriminerend onderscheid tussen voorwaarden nationaliteitsverkrijging naar leeftijd kind
In haar uitspraak van 25 februari 2016 acht de rechtbank het onderscheid tussen de vereisten voor nationaliteitsverkrijging naar gelang de leeftijd (art 4 lid 4 RWN), te rechtvaardigen, niet discriminatoir en niet strijdig met artikel 14 EVRM.
Lees verder >>>

Cursus: Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Automatische verkrijging van het Nederlanderschap, 1 dag, 24 mei 2016, Utrecht

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Actualiteitencollege Nederlands
Nationaliteitsrecht (RWN)

 
De juridische praktijk op de
afdeling Burgerzaken


IPR en brondocumenten i.h.b. Syrië,
Afghanistan, China en Somalië


Adresonderzoek in de praktijk

Het Marokkaanse familierecht

Burgerlijke Stand voor
frontofficemedewerkers


Opleiding BRP-Specialist

Internationaal Privaatrecht

Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN);
Automatische verkrijging
van het Nederlanderschap


Reisdocumenten, rijbewijzen en VOG

Verklaring onder ede (VOE)

Burgelijke stand - helemaal bij in
vier dagen

 
14 april 2016 in Utrecht


18 april 2016 in Utrecht


26 april 2016 in Utrecht


12 mei 2016 in Utrecht

12 mei 2016 in Utrecht

12 mei 2016 in Utrecht


17 mei 2016 in Utrecht

19 mei 2016 in Utrecht
 
24 mei 2016 in Utrecht26 mei 2016 in Utrecht

31 mei 2016 in Utrecht

7 juni 2016 in Rotterdam
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.

 
Partner NVVB
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands