Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

   - Secretaris
     bezwaarschriften-
     commissie
     vertegenwoordigt
     burgemeester: geen strijd
     met art. 7:5 Awb

   - Verplichting
      bezoldigingsmaximum bij
      subsidieverlening is
      inkomenspolitiek

2. Gemeenterecht
   - Experimentenwet
     gemeenten: voorzitter
     raadscommissie hoeft
     geen raadslid te zijn

3. Openbare orde en
     veiligheid

   - Woningsluiting 
     gerechtvaardigd wegens
     handelshoeveelheid
     cocaïne

4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               17-05-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Secretaris bezwaarschriftencommissie vertegenwoordigt burgemeester: geen strijd met art. 7:5 Awb
Bij de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening laat de burgemeester zich vertegenwoordigen door de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie, met de secretaris, hoort betrokkene in het kader van het ingediende bezwaarschrift. De ABRS oordeelt op 26 april 2014 dat geen van de commissieleden, dus ook de secretaris niet, bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest. Het horen heeft derhalve in overeenstemming met artikel 7:5 Awb plaatsgevonden.
Lees verder >>

Cursus:
Training voor verweerders bij bezwaarschriftencommissies, 1 dag , 15 november 2016, Utrecht

Verplichting bezoldigingsmaximum bij subsidieverlening is inkomenpolitiek
De verplichting van een bezoldigingsmaximum bij een subsidieverlening strekt niet tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, maar tot verwezenlijking van een ander doel, namelijk inkomenspolitiek. Daarmee is deze de verplichting geen doelgebonden verplichting is als bedoeld in artikel 4:38, eerste lid, van de Awb. Aldus de ABRS op 4 mei 2016. Lees verder >>
 
CursusHerbezinning op subsidiebeleid; de juridische aspecten!, 1 dag, 8 juni 2016, Utrecht
 
GEMEENTERECHT

Experimentenwet gemeenten: voorzitter raadscommissie hoeft geen raadslid te zijn
Gemeenten krijgen de mogelijkheid om experimenten uit te voeren waarbij wettelijke bepalingen buitenspel gezet kunnen worden. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft op 3 mei 2016 heeft gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Eén van de experimenten gaat over de raadscommissies. In de experimenteerbepaling wordt opgenomen dat raadscommissies ook kunnen worden voorgezeten door iemand van buiten de gemeenteraad. Daarmee beoogt het kabinet ‘de belasting van raadsleden’ terug te brengen. Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht , 1 dagdeel, 9 juni 2016, Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Woningsluiting gerechtvaardigd wegens handelshoeveelheid cocaïne
Woningsluiting door burgemeester wegens ‘ernstige situatie’ als bedoeld in de Beleidsregel sluitingen woningen op grond van artikel 13b Opiumwet. Naar het oordeel van de ABRS (4 mei 2016) heeft de burgemeester zich op het standpunt mogen stellen dat zich een dergelijke ernstige situatie voordoet. De in de woning aangetroffen hoeveelheid cocaïne is volgens de Beleidsregel een handelshoeveelheid. Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Uitvoering bestuursdwang

Herbezinning op
subsidiebeleid; de
juridische aspecten!


Actualiteitencollege
Gemeenterecht


Pre-mediation bij de
lokale overheid


De gemeente en de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken
(Wkpb)


Marktstandplaats en andere
standplaatsen in de openbare
ruimte


Contracten opstellen

Training voor verweerders bij
bezwaarschriftencommissies


Actualiteitencollege: De
burgemeester en Openbare Orde
en Veiligheid
7 juni 2016 in Utrecht
    
      8 juni 2016 in Utrecht


        
         9 juni 2016 in Utrecht


       16 juni 2016 in Utrecht


 21 juni 2016 in Utrecht
6 sep. 2016 in Utrecht22 sep. 2016 in Utrecht

15 nov. 2016 in Utrecht


7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands