Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Omgevingsvergunning ex
    art. 2.21 Wabo alleen als
    activiteiten niet
    samenhangen

2. Bestemmingsplannen
    Wijzigingsbevoegdheid om
    bouwvlakken te doen\
    vervallen niet onredelijk

3. Schadevergoeding
    Planschade gedeeltelijk
    gecompenseerd door
    waardevermeerdering

4. Beleid
    Leegstand agrarische
    gebouwen wordt groot
    probleem


5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             19-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning ex art. 2.21 Wabo alleen als activiteiten niet samenhangen
De bevoegdheid om met toepassing van art. 2.21 van de Wabo omgevingsvergunning te verlenen bestaat slechts als de verschillende activiteiten niet onlosmakelijk met elkaar samenhangen als bedoeld in art. 2.7 van de Wabo. Dit oordeelt de ABRS op 23 maart 2016.

Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Wijzigingsbevoegdheid om bouwvlakken te doen vervallen niet onredelijk
Het beleid gericht op het terugdringen van de woningvoorraad als sprake is van een overschot of overprogrammering  is niet onredelijk. Het in dat kader in het bestemmingsplan opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwvlakken te doen vervallen is niet te verstrekkend.  Aldus de ABRS op 6 april 2016.

Lees verder>>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht, 2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht
_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Planschade gedeeltelijk gecompenseerd door waardevermeerdering
Soms wordt vastgestelde planschade getemperd door waardevermeerdering als gevolg van dezelfde bestemmingsplanwijziging. Daarmee is tegemoetkoming in de planschade gedeeltelijk anderszins verzekerd. Aldus de ABRS op 6 april 2016.  Lees verder (Het beleid gericht op het terugdringen van de woningvoorraad als sprake is van een overschot of overprogrammering  is niet onredelijk. Het in dat kader in het bestemmingsplan opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwvlakken te doen vervallen is niet te verstrekkend.  Aldus de ABRS op 6 april 2016.).

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BELEID

Leegstand agrarische gebouwen wordt groot probleem
Leegstand van agrarische gebouwen wordt een groot probleem. De VNG organiseert een seminar over vrijkomende agrarische gebouwen.
Lees verder>>>


Cursus: Leergang gebiedstransformatie en competenties, 8 dagen, v.a. 1 november 2016, Utrecht

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Omgevingswet

Verhuur gemeentelijke
eigendommen


Leegstand kost € 47/m2.
Hoe lossen we dat op?


Milieurecht in kort bestek

Introductiecursus Ruimtelijke
Ordening en Omgevingsrecht


Milieu en Natuur in de
Ruimtelijke Ordening


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Kostenverhaal bij ruimtelijke
initiatieven: meer dan ooit van
belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Tegemoetkoming in de planschade
en planologisch risicomanagement


Leergang Gebiedstransformatie
en competenties


Actualiteitencollege Wabo
21 apr. 2016 in Utrecht

7 juni 2016 in Utrecht


9 juni 2016 in Utrecht


16 juni 2016 in Utrecht

23 juni 2016 in Utrecht


23 juni 2016 in Utrecht
 

28 juni 2016 in Utrecht


6 sep. 2016 in Utrecht27 sep. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht


1 nov. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands