Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

-Wetsvoorstellen
digitalisering procesrecht in
Staatsblad
-Einde aan misbruik Wob

2. Gemeenterecht
-Verblijfsontzegging voor
straat en woning

3. Openbare orde en
veiligheid

-Vergunningenstelsel growshops

4. Wetgevingskalender

5. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               06-09-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Wetsvoorstellen digitalisering procesrecht in Staatsblad
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de vier wetsvoorstellen die de digitalisering van het Nederlandse procesrecht regelen. Het doel van de wijzigingen is de rechtspraak eigentijdser en toegankelijker te maken. De rechtspraak wordt gedigitaliseerd. Advocaten, deurwaarders, incassobureaus, maar ook rechtspersonen die zelf procederen, worden verplicht om hun processtukken voortaan digitaal aan de rechtspraak aan te leveren. Lees verder >>

Cursus: Praktijkcursus Bestuursprocesrecht: 'Procederen bij de bestuursrechter',1 dag, 27 september 2016, Utrecht

Einde aan misbruik Wob
Een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alleen om dwangsommen te innen, terwijl het niet is te doen om informatie van de overheid, is niet langer mogelijk. Op 1 september 2016 is de betreffende wetswijziging in werking getreden. Lees verder >>

Cursus:
Beoordelen Wob-verzoeken, 1 dag, 6 oktober 2016, Utrecht
GEMEENTERECHT
 
Verblijfsontzegging voor straat en woning
De burgemeester mocht verzoeker een verblijfsontzegging voor zijn straat en woning voor de duur van twaalf weken opleggen vanwege ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde. Het op voorhand verlengen van deze verblijfsontzegging met nog eens vier weken mag niet. Aldus de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland in een op 15 juli 2016. Lees verder >>
 
Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde
en Veiligheid, 1 dag, 7 december 2016, Utrecht

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Vergunningenstelsel growshops
Het vergunningenstelsel van de APV met betrekking tot growshops is in strijd met artikel 11a van de Opiumwet en mist om die reden per die datum verbindende kracht. Ondanks het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag moet de vergunning worden geacht van rechtswege te zijn vervallen. Aldus de Rechtbank Limburg op 2 augustus 2016. Lees verder >>

Cursus: Verdiepingscursus APV, 2 dagen, 23 & 30 november 2016, Utrecht
WETGEVINGSKALENDERCURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Praktijkcursus Bestuursprocesrecht:
'Procederen bij de bestuursrechter
'

Gemeente en staatssteun

Actualiteitencollege
gemeenterecht


Lijkbezorging door de gemeente

Beoordelen Wob-verzoeken

Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)


Gemeente en burenrecht

Risico-evenementen

Verdiepingscursus APV

Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en
Veiligheid
27 sept. 2016 in Utrecht


29 sept. 2016 in Utrecht
  
29 sept. 2016 in Amersfoort

6 okt. 2016 in Amersfoort

6 okt. 2016 in Utrecht
      
      6 okt. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht

27 okt. 2016 in Utrecht

23 nov. 2016 in Utrecht
        
7 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands