Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

- Kamer akkoord met
  invoeringswet digitalisering
  rechtspraak.
- Wanneer is sprake van
  belanghebbendheid bij
  milieuomgevingsvergunning?

2. Gemeenterecht
- Recreatiewoning geen
  woning in zin van artikelen
  220a en 220e Gemeentewet

3. Openbare orde en
    veiligheid

- Brief over inzet videoteam
  geen beperking in de zin van
  de Wom


4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               01-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Kamer akkoord met invoeringswet digitaliseren rechtspraak
De Tweede Kamer heeft de Rijksinvoeringswet die digitaal procederen wettelijk mogelijk maakt, met algemene stemmen aangenomen. De wet is de laatste van 4 wetten die nodig zijn voor het moderniserings-programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Het totale pakket wetgeving moet nu nog door de Eerste Kamer. Naar verwachting gebeurt dit voor de zomer. Een half jaar later wordt het voor professionals verplicht digitaal stukken in te dienen.
Lees verder >>

Cursus: Praktijkcursus Bestuursprocesrecht: 'Procederen bij de bestuursrechter' - 1 dag - 27 september 2016 - Utrecht

Wanneer is sprake van belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunning?
Voor de belanghebbendheid bij een milieuomgevingsvergunning moet aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden  Aldus de ABRS op 16 maart 2016, waarmee de Afdeling terugkomt van eerdere jurisprudentie. Lees verder >>
 
Cursus: Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb) - 1 dag - 6 oktober 2016 - Utrecht
 
GEMEENTERECHT

Recreatiewoning geen woning in zin van artikelen 220a en 220e Gemeentewet
Recreatiewoningen op een terrein voor verblijfsrecreatie als bedoeld in artikel 16, aanhef en onder e, van de Wet WOZ dienen niet tot woning als bedoeld in de artikelen 220a en 220e van de Gemeentewet. De heffingsambtenaar heeft daarom terecht aan eiseres een aanslag OZB gebruiker niet-woning opgelegd en de woondelenvrijstelling buiten toepassing gelaten. Aldus de Rechtbank Overijssel op 11 maart 2016.
Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht - 1 dagdeel - 9 juni 2016 - Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Brief over inzet videoteam geen beperking in de zin van de Wom
De brief van de burgemeester met de mededeling dat bij een betoging een videoteam wordt ingezet, bevat geen omlijning van de betoging, nu in de brief niet de door de burgemeester toegestane groepering, dag of plaats wordt aangeduid, dan wel de betoging anderszins wordt omlijnd. De brief bevat derhalve geen beperking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wom. Aldus de ABRS op 16 maart 2016.
Lees verder >>

Cursus: Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid - 1 dag - 7 april 2016 - Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Actualiteitencollege:
De burgemeester en
Openbare Orde en Veiligheid


Geef de gemeente haar eigendom
terug!  - Landjepik? -


Gemeente en staatssteun

Adviesdag Duurzaamheid; een dubbelslag:
uw gemeente en uw bewoners


Begraafplaatsbeleid; Wet op de
lijkbezorging in de praktijk


Beoordelen Wob-verzoeken

Subsidie en staatssteun

Lijkbezorging door de gemeente

Actualiteitencollege
Gemeenterecht


Praktijkcursus Bestuursprocesrecht:
'Procederen bij de bestuursrechter'


Basiscursus Algemene wet
bestuursrecht (Awb)
7 apr. 2016 in Utrecht19 apr. 2016 in Utrecht


21 apr. 2016 in Utrecht

26 apr. 2016 in Utrecht


10 mei 2016 in Utrecht


19 mei 2016 in Utrecht

24 mei 2016 in Utrecht

26 mei 2016 in Utrecht

9 juni 2016 in Utrecht


27 sep. 2016 in Utrecht


6 okt. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands