Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Wabo beschermt niet
    verkeersveiligheid

2. Bestemmingsplannen
    Schuilgelegenheden in
    agrarisch gebied tasten
    ruimtelijke kwaliteit aan

3. Schadevergoeding
    Woningbouw op
    inbreidingslocatie is
    normaal
    maatschappelijke
    ontwikkeling

4. Beleid
    Aanpak agrarische
    leegstand

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             22-03-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Wabo beschermt niet verkeersveiligheid
Het belang van de verkeersveiligheid wordt niet beschermd in artikel 2.14 van de Wabo , maar vindt bescherming in andere regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet. Dit oordeelt de Rechtbank Oost-Brabant op 10 februari 2016, onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie.
Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Schuilgelegenheden in agrarisch gebied tasten ruimtelijke kwaliteit aan
Met het in het bestemmingsplan mogelijk maken van schuilgelegenheden buiten het bouwvlak op alle gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ kan niet worden gegarandeerd dat aan de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit wordt voldaan. Gedeputeerde Staten hebben terecht een reactieve aanwijzing gegeven. Aldus de ABRS op 9 maart 2016. Lees verder >>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht, 2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht
_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Woningbouw op inbreidingslocatie is normaal maatschappelijke ontwikkeling
Woningbouw op een inbreidingslocatie in een woonkern is een normale maatschappelijke ontwikkeling. Een waardevermindering tot vijf procent is substantieel, maar niet zodanig zwaar dat deze schade niet voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten. Aldus de ABRS op 2 maart 2016. Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologisch risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BELEID

Aanpak agrarische leegstand
In de komende jaren verliezen steeds meer boerderijen en stallen in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei hun agrarische functie. Gemeenten in beide regio's slaan de handen ineen om agrarische leegstand aan te pakken. Lees verder >>>

Cursus: Leergang Gebiedstransformatie en competenties,
8 dagdelen, 1 november 2016, Utrecht

_______________________________________________________
Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Geef de gemeente haar eigendom
terug! - Landjepik? -


Omgevingswet

Verhuur gemeentelijke eigendommen

Leegstand kost € 47/m2. Hoe lossen
we dat op?


Milieurecht in kort bestek

Introductiecursus Ruimtelijke Ordening
en Omgevingsrecht


Milieu en Natuur in de
Ruimtelijke Ordening


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Kostenverhaal bij ruimtelijke
initiatieven: meer dan ooit van
belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Tegemoetkoming in de planschade
en planologisch risicomanagement


Actualiteitencollege Wabo
19 apr. 2016 in Utrecht


21 apr. 2016 in Utrecht

7 juni 2016 in Utrecht

9 juni 2016 in Utrecht


16 juni 2016 in Utrecht

23 juni 2016 in Utrecht
 

23 juni 2016 in Utrecht


28 juni 2016 in Utrecht


6 sep. 2016 in Utrecht27 sep. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands