Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
Persoonsgebonden
omgevingsvergunning
permanent wonen
recreatiewoning

2. Bestemmingsplannen
Regulering gewas
beschermings-
middelen in bestemmingsplan

3. Schadevergoeding
Negatieve effecten
horecaterras ten onrechte
niet betrokken bij
planvergelijking

4. Beleid
Samenwerkingsproject
implementatie
Omgevingswet

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

            21-06-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Persoonsgebonden omgevingsvergunning permanent wonen recreatiewoning
In sommige gevallen kan volgens de beleidsregels van het college een persoonsgebonden omgevingsvergunning worden verleend voor permanent wonen in een recreatiewoning. Maar dan moet het gebouw wel als woning zijn aangemerkt. De ABRS deed hier onlangs
(25 mei 2016) een uitspraak over.
Lees verder >>>
 
Cursus: Bestuursrechtelijke Handhaving Omgevingsrecht, 1 dag,
27 september 2016, Utrecht

_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Regulering gewasbeschermingsmiddelen in bestemmingsplan
Een regulering waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen in verschillende teelten kan vanuit planologisch oogpunt gewenst zijn. De raad dient bij het opnemen van een dergelijke regeling wel te onderzoeken of dit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is het onvoldoende om te verwijzen naar de afweging die in het kader van het voorheen geldende plan is gemaakt. Aldus de ABRS op
8 juni 2016
. Lees verder>>>

Cursus: Milieu en Natuur in de Ruimtelijke Ordening, 1 dag,
8 November 2016, Utrecht 

_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Negatieve effecten horecaterras ten onrechte niet betrokken bij planvergelijking
Het college heeft bij de vergelijking tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan ten onrechte de negatieve effecten van o.m. een terras bij een horecagelegenheid niet betrokken. Aldus de ABRS in een tussenuitspraak op 8 juni 2016. Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische
risicomanagement,  1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht

_______________________________________________________

BELEID

Samenwerkingsproject implementatie Omgevingsrecht
Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Zundert werken samen aan de implementatie van de Omgevingswet. De samenwerking begon eind 2014 om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. Als samenwerkingsvorm werd gekozen voor een informele netwerksamenwerking. Lees verder>>>

Cursus: Omgevingswet, 1 dag, 3 november 2016, Utrecht

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Kostenverhaal bij
ruimtelijke initiatieven:
meer dan ooit van belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Leergang gemeentelijk
woonbeleid; van visie
naar uitvoering


Tegemoetkoming in de plan-
schade en planschade-
risicomanagement


Milieurecht in kort bestek

Leerlang Gebieds-
transformatie
en competenties


Omgevingswet

Milieu en natuur in de
ruimtelijke ordening


Planeconomie

Geef de gemeente haar
eigendom terug! - Landjepik?-


Actualiteitencollege Wabo
6 sept. 2016 in Utrecht27 sept. 2016 in Utrecht


4 okt. 2016 in Utrecht


5 okt. 2016 in Utrecht11 okt. 2016 in Utrecht1 nov. 2016 in Utrecht

1 nov. 2016 in Utrecht3 nov. 2016 in Utrecht

8 nov. 2016 in Utrecht


17 nov. 2016 in Utrecht

29 nov. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands