Adviseur / docent worden? Wij willen ons bestand uitbreiden. Het aantal adviesvragen en de vraag naar opleidingen neemt namelijk toe.

 

Openbare orde en Veiligheid

-       docenten actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid

Financiën en Bedrijfsvoering

-       adviseurs/docenten P&C

Sociaal Domein

-       adviseurs/docenten Bedrijfsvoering

Ruimtelijk Domein

-       adviseurs/docenten Omgevingsrecht

Burger- en Publiekszaken

-       adviseurs verandering en verbetering van de dienstverlening

-       adviseurs opstellen meerjarige opleidingsplannen

-       Docenten:

Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk

BRP-specialist

Gegevensverstrekking en privacybescherming

Persoonregistratie 

BRP-systematiek 

Nationaliteit

 

Segment Opleidingen staat met haar scholingsaanbod midden in de actualiteit. Alle ontwikkelingen vertalen wij in praktijkgerichte scholing. De toepasbaarheid van de informatie die wij aandragen staat centraal. Daarbij zijn wij gericht op het versterken van de persoonlijke effectiviteit van onze deelnemers. Ons motto is dan ook:

 

ACTUEEL - PERSOONLIJK - TOEPASBAAR

 

Wij zijn Cedeo-erkend en investeren voortdurend in kwaliteit. Onze docenten worden intern didactisch getraind en gefaciliteerd door onderwijskundige adviseurs. Wij spreken je als docent niet alleen aan op je vakinhoudelijke specialisme, maar stellen ook duidelijk eisen aan je als ontwerper en procesbegeleider. Verder spelen onze docenten een rol in het meedenken over het opleidingsaanbod en het opstellen van wervingsmateriaal en offertes.

 

Durf je de uitdaging aan, of liever nog, sta je bekend als een ervaren en zeer goed gewaardeerd docent en ben je goed geworteld in de dagelijkse praktijk van gemeenten, neem dan contact op met Nico van Dijk: 033 - 434 50 80 of n.vandijk@segment.nl.